• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 
  • Παρασκευή,01-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

    6:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Φανε-.

ρωμένης Βαθυρρύακος.

 

 

  • Σάββατο,02-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἐπι-

    10:00 π.μ.             μνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν πεσόντων Ἀστυ-

νομικῶν κατά τήν ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος στόν Ἱερό Καθ-

εδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ἐν συνεχείᾳ

δέ κατά τό Τρισάγιον στό Μνημεῖον πεσόντων Ἀστυνομικῶν ἐν τῷ

Ἀστυνομικῷ Μεγάρῳ Κομοτηνῆς.

 

 

  • Σάββατο,02-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἐπι-

    11:00 π.μ.            μνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ Πίστεως καί

Πατρίδος πεσόντων κατά τούς ἀγώνας τοῦ Ἔθνους στό Στρατιω-

τικόν Κοιμητήριον Κομοτηνῆς.

 

 

  • Κυριακή,03-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό

    πρωΐ                   Ἁγίου Γεωργίου Κρωβύλης.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως