ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς ἱεραποστολῆς κατά τήν δευτέραν ἐβδομάδα τῶν Νηστειῶν καί σχετική πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 23η Μαρτίου 2019, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Κομοτηνῆς, ἐπραγματοποιήθη σχετική ἐκδήλωση μέ ὁμιλία ἀπό τόν ἐκπαιδευτικό κ. Ἀθανάσιο Ρακοβαλή μέ θέμα: « Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, Βίος Θαύματα καί Ἱερό Εὐαγγέλιο», κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας προεβλήθη ψηφιακό ὑλικό.

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ὑπό τήν ἱδιότητα τοῦ Προέδρου τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εὐχαρίστησε ἀρχικῶς τόν εἰσηγητήν κ. Ρακοβαλή διά τήν μεστήν πνευματικοῦ περιεχομένου ὁμιλίαν του, ἐν συνεχείᾳ ἀνεφέρθη στό σεβάσμιον πρόσωπον τοῦ Ἁγίου τῶν ἡμερῶν μας Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, καθώς καί στό ἱεραποστολικόν ἔργον πού ὁ λαοφιλής καί θαυματουργός Ἅγιος τῆς πίστεώς μας διακόνησε εἰς δοξολογίαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀφού καί ἐν ἡμέραις ἑσχάταις συνεχίζεται ἡ σωτήριος ἀποκάλυψίς Του καί οἱ ἄνθρωποι δέχονται βάπτισμα μετανοίας καί σωτηρίας.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως