• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό Σάββατον τῆς Β΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 23ην Μαρτίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Προφήτου Ἠλιοὺ Παλλαδίου, κατά δέ τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίαν τοῦ εὐλαβεστάτου Διακόνου Σάββα, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μαξίμου Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους.

Πρό τοῦ Μυστηρίου τῆς Χειροτονίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προσφωνήσας τόν ὑποψήφιον ἀνεφέρθη στό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τοῦ ὀσίου Σάβαβ τοῦ Ἡγιασμένου, τῶν ὁποίων τήν ζωήν καί τό παράδειγμα τόν ἐκάλεσε νά ἀκολουθήσῃ βιώνοντας τήν χαράν τοῦ Θεοῦ, τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ὁποίου καλεῖται νά μεταδίδῃ στούς πιστούς.

Ἐπίσης, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ὑπενθύμισε στόν νέον Ἱερομόναχον τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὅτι τό ἔργον πού ἀναλαμβάνει πρέπει νά πιστοποιεῖται ἀπό ἔργα ἀγάπης, πού θά ἀποτελέσῃ καί τό κριτήριον τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ, ἐνῶ τοῦ εὐχήθηκε καρποφόρον ἱερατικήν διακονίαν πρός δόξαν τοῦ Παναγίου ὀνόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος καί πρός σωτηρίαν ψυχῶν.

Κατά τήν ἀντιφώνησίν του ὁ π. Σάββας ἐξέφρασε τή χαρά πού τόν διακατέχει καθώς λαμβάνει τόν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης συναισθανόμενος παράλληλα τό βάρος τοῦ πνευματικοῦ φορτίου καί τήν εὐθύνην ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἐνῶ εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχην τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν Ἐκκλησίας διά τήν ἀγάπην καί τό παράδειγμά του κατά τό σύντομο διάστημα τῆς διακονίας του πλησίον Αὐτοῦ, καί παρεκάλεσε τούς συμπροσευχομένους Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί τό φιλόχριστο Λαό νά τόν ἐνθυμοῦνται στίς προσευχές τους, ὥστε νά ἀναδειχθῇ ἄξιος τῆς κλήσεως.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

πατήστε  ΕΔΩ  για περισσότερες φωτογραφίες