• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωί τῆς Τετάρτης καί τῆς Πέμπτης τῆς Γ΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 27ης καί 28ης Μαρτίου 2019, ἀντιστοίχως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, συνεπής στήν ὑπόσχεσή του πρός τήν διοίκησιν καί τά μέλη τοῦ Α΄ καί τοῦ Β΄ Κέντρου Ἀπασχολήσεως Προκεχωρημένης Ἡλικίας τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, εὐρέθη είς τάς ἐγκαταστάσεις τῶν μνημονευθέντων Κέντρων, ὅπου ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου πρός εὐλογίαν, ἁγιασμόν καί ἴασιν ἀπό ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό στάδιον τῆς ἀσκήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε διά τήν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν, ἐνουθέτησε τούς παρισταμένους διά λόγων πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί εὐχήθηκε ὑγιείαν καί δύναμιν, ἐνῶ συνεχάρη τήν διοίκησιν καί τούς ἐργαζομένους διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως