• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ποιμαντικῶν του ὑποχρεώσεων ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀετολόφου.

Κατ’ αὐτήν ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν πλουσίαν λειτουργικήν ζωήν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν σέ ὅλες τίς λειτουργικές εὐκαιρίες, ὥστε μέ αἴσθημα μετανοίας νά ζητηθῇ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί νά ἐπιτευχθῇ ἡ ἕνωσις μετ΄ Αὐτοῦ.

Ἐπίσης, με τήν εὐκαιρίαν ταύτην ὁ Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων συνεχάρη τήν ὁλιγάριθμον ταύτην Ἐνορίαν διά τήν συμμετοχήν της εἰς οἱανδήποτε λειτουργικήν ἀφορμήν, ἀλλά καί διά τό προσφάτως ἐπιτελεσθέν ἀνακαινιστικόν ἔργον πρός δόξαν Θεοῦ.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπολεως