• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ. ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 5ης Ἀπριλίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέξατο στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν τοῦ παραλαμβάνοντος καί τοῦ ἀπερχομένου Περιφερειακοῦ Διευθυντοῦ τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Περιφερειακῆς Ἐκπαιδεύσεως Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης κ.κ. Παναγιώτου Κεραμάρη καί Κωνσταντίνου Μπαντίκου, ἀντιστοίχως.

Ἀρχικῶς, ὁ ἀπερχόμενος Περιφερειακός Διευθυντής Ἐκπαιδεύσεως Α.Μ.Θ. εὐχαρίστησε τό Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα γιά τή συνεργασία καί τήν παροχή κάθε εἴδους βοηθείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς στό Ἐκπαιδευτικό ἔργο.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ νέος Περιφερειακός Διευθυντής Ἐκπαιδεύσως Α.Μ.Θ. εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχη μας κ. Παντελεήμονα γιά τή δοχή καἰ ἐξέφρασε τή διάθεση συνεργασίας μέ τήν τοπική Ἐκκλησία μέ στόχο τήν ἐναρμόνιση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου μέ τίς ἀνάγκες τῆς σύγχρονης κοινωνίας.

Ἐπί τῷ τέλει, ὁ Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐξέφρασε εἰς μέν τόν ἀπερχόμενον Διευθυντήν τήν ἰκανοποίησιν καί τίς εὐχαριστίες διά τήν ἀγαθήν προαίρεσιν καί διάθεσιν συνεργασίας μετά τῆς Ἱερᾶς Μητροπολεως, εἰς δέ τόν παραλαμβάνοντα Διευθυντήν τήν εὐχήν πάντων νά ἐκπληρώσῃ εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν ἀπό τῆς νέας ταύτης θέσεως λαμβάνων δύναμιν παρά Θεοῦ ὥστε νά ἐπιτύχῃ στά νέα του καθήκοντα ἐπ’ ἀγαθῷ.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως