• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΣΥΝΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ – ΙΕΡΟΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 6ης Ἀπριλίου 2019, μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος ἐτελέσθη ἀρχικῶς ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου στόν ἱστορικό Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

Ἀκολούθως, καί ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἑβδομάδος τῶν ἱερατικῶν κλίσεων, ἀπό τῆς Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, στό «Μπλέτσειο» Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐξονομασθείσης Ἐνορίας ἐπραγματοποιήθη σύναξις Ἀναγνωστῶν, Ἱεροπαίδων καί ὑποψηφίων Κληρικῶν.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τούς νέους τῆς Ἐπαρχίας μας γιά τήν ἀνταπόκρισί τους στό κάλεσμά του καί ὡμίλησε γιά τήν ἀξία καί τή σημασία τῆς εἰδικῆς Ἱερωσύνης.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Πορφύριος Σοφός ἀνέπτυξε σύντομη εἰσήγηση γιά τό θεσμό τῆς Ἱερωσύνης, τά κριτήρια καί τά κωλύματα αὐτῆς, ἀλλά καί γιά τόν Ἱερέα στή σύγχρονη ἐποχή παρουσίασας παραδείγματα παλαιῶν καί συγχρόνων Κληρικῶν.

Ἐπηκολούθησε ἐποκοδομητικός διάλογος μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου μας, τοῦ εἰσηγητοῦ καί τῶν λοιπῶν παρισταμένων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν καί ἀνανεώθηκε ἡ συνάντηση ἐν συντόμῳ χρόνῳ πρός ἐνδυνάμωσιν τῆς ἀποφάσεως τῶν νέων γιά τή διακονία στήν Ἑκκλησία γενικῶς, ἀλλά καί εἰδικότερον στήν ἀκριτική καί εὐαίσθητη Ἐπαρχία τῆς Πατρίδος μας.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως