• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΗ

 
 
 

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος, 3ης Μαΐου 2019, στήν ἀρχαῖα Ἀναστασιούπολη, ὅπου τά ἐρείπια τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Περιθεωρίου, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ μεθέορτου ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους Ἐπισκόπου Περι-θεωρίου τοῦ θαυματουργοῦ, Χοροστατοῦντος τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, παρουσίᾳ πλήθους ἐνθουσιόντος λαοῦ.

Κατά τήν προσλαλιᾶν του ὁ Χοροστατήσας Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐμνημόνευσε τό ἔργον τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων στά χώματα τῶν ὁποίων ἔλαβε χώρα ἡ ἀκολουθία ἐπισημάνας ὅτι ἐντός τοῦ Ναοῦ γίνεται συνάντησις τῆς στρατευομένης καί τῆς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας, ἐπί τῷ τέλει, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν παρισταμένην Προϊσταμένην τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ροδόπης διά τήν συνεργασίαν της μέ τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν, προσεκάλεσε τούς νέους νά μάθουν τήν τοπικήν ἱστορίαν.

Κατόπιν, ὁ Ἱεράρχης ἀνεφέρθη τόσον εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἐπισκοπῆς Περιθεωρίου, ὅσον καί εἰς τό πρόσωπον τοῦ τιμωμένου Ἁγίου, προσεκάλεσε δέ νά ἑορτάζωνται πάντοτε κατ’ αὐτόν τόν τρόπον οἱ μνῆμες τῶν Ἁγίων, καθώς στήν λειτουργικήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας τό παρελθόν καί τό παρόν προετοιμάζουν τά ἔσχατα στή χαρά τῆς Ἀναστάσεως.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

πατήστε  ΕΔΩ  για περισσότερες φωτογραφίες