• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό διήμερον 20ῆς καί 21ης Μαΐου 2019 ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων καί Ἱσαποστόλων ἑορτάσθηκε σέ πανηγυρίζοντες Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς καί Παρεκκλήσια, ἐπίκεντρον ὅμως τοῦ ἑορτασμοῦ ὑπῆρξεν ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν, ὅπου καί ἡ ἕδρα τῆς Γ’ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας.

Ἐφέτος, τῆς ἑορτίου συνάξεως προέστη ὁ παρεπιδημών στήν Ἐπαρχία μας Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τόν ὁποῖον ἀφ’ ἑσπέρας προσεφώνησε καταλλήλως ὁ Ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐπισημάνας τήν εὐλογητήν καί τιμητικήν παρουσίαν του στήν τοπικήν Ἐκκλησίαν, καί τόν ὁποῖον παρεκάλεσε νά ἀπευθύνῃ λόγον οἰκοδομῆς καί παρακλήσεως.

Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ὁ σεβάσμιος Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου  προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, κατήχησε δέ τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἐγνωσμένον μεστόν θεολογικόν του λόγον ἀναφερθείς στήν τε ἀναγνωσθεῖσαν Εὐαγγελικήν περικοπήν ἀλλά καί στό ἔργον τῶν τιμωμένων Ἁγίων, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά εὐχαριστήσῃ τόν ἐπιχώριον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα γιά τήν παροχήν τῆς κυριαρχικῆς ἀδείας καί τήν εὐκαιρίαν τῆς συναναστροφῆς μετά τοῦ εὐσεβοῦς καί εὐγενοῦς Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Θράκης καί τῆς Ροδόπης.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

πατήστε  ΕΔΩ  για περισσότερες φωτογραφίες