• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΤΟΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

 
 
 

Στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἡ Ἱερά Μητρόπολις διοργανώνει ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Κομοτηναίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου τοῦ Φιλιππίδη, γνωστοῦ ὡς Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Ὄχι.

Συγκεκριμένως, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 29ης Ὀκτωβρίου 2019, καί περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν στήν αἴθουσαν τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου ἔναντι τοῦ Ἡρώου τῆς πόλεως (Σπαθί) θά παρουσιασθοῦν τά Πρακτικά τοῦ ἐκδοθέντος Τόμου τῆς διοργανωθείσης Διημερίδος ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τό ἔτος 2016.

Θά ἔχωμεν τήν τιμήν τά ἐν λόγῳ Πρακτικά νά παρουσιασθοῦν ὑπό:

  • Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου,
  • Τῆς Ἐλλογιμωτάτης κας Εὐαγγελίας Ἀμοιρίδου, Ἀναπληρωτρίας Καθηγητρίας τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί
  • Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Γεώργιος Τσιγάρας, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ἱστορίας Βυζαντινῆς καί Μεταβυζαντινῆς Τέχνης, τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἑθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ἡ συμμετοχή μας στήν ἐν λόγῳ παρουσίασι προσδίδει στήν παροῦσα χρονική συγκυρία ουσιαστικό περιεχόμενο στόν ἑορτασμό τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου, καθώς συμβάλλει στήν ἐνίσχυσι τῆς ἱστορικῆς μνήμης, συγχρόνως δέ ἀποτελεῖ εὐκαιρίαν ὑπενθυμίσεως καί προβολῆς ἀξιῶν θεμελιώδους σημασίας.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως