ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 31ης Ὀκτωβρίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς διδασκαλίας τῶν μαθημάτων παραδοσιακῶν χορῶν τῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τόν διδάσκοντα κ. Εὐάγγελο Δωρόπουλο καί ὅσους ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα αὐτό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, πού συμβάλλει στή διάσωση καί διάδοση τῆς παραδόσεως.

Τά Μαθήματα διδάσκονται εἰς αἴθουσαν τοῦ Πολυλειτουργικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς (Γ. Μαρασλῆ 1) διά τετάρ την συνεχῆ χρονιάν ἑκάστην Τρίτην ἀπό ὥρας 19:00 ἕως 22:30, ἑκάστην Πέμπτην ἀπό ὥρας 19:00 ἕως 22:00, καί καθ’ ἕκαστον Σάββατον ἀπό ὥρας 11:00 ἕως 12:00

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως