• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 2ας Νοεμβρίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τη θεμελιώσει νέων κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Πανεπιστημίου.

Πρόκειται διά τίς κτιριακές ἐγκαταστάσεις καί τόν περιβάλλοντα χῶρον τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν, καθώς καί τῆς Σχολῆς Κοινωνικῶν, Πολιτικῶν καί Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν στόν χῶρον τῆς Πανεπιστημιουπόλεως Κομοτηνῆς.

Στήν ἐν λόγῳ ἀκολουθίαν παρέστη τιμητικῶς ἐκ προσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὁ Ἐξοχώτατος Ὑφυπουργός Παιδείας, Ἑρεύνης καί Θρησκευμάτων κ. Βασίλειος Διαγαλάκης, ὁ Ἐλλογιμώτατος Πρύτανης τοῦ Δ.Π.Θ. κ. Ἀλέξανδρος Πολυχρονίδης, Καθηγητῆς Χειρουργικῆς, ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν τῆς Περιφερείας, τοῦ Νομοῦ Ροδόπης καί τῆς πόλως, Καθηγητές καί φοιτητές τοῦ Πανεπιστημίου καί πολλοί προσκεκλημένοι.

Κατά τήν προσφώνησίν του ὁ Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐξῆρε τήν πρωτοβουλίαν τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, ἀλλά καί τήν στήριξιν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων, παρεκάλεσε δέ τόν παριστάμενον κ. Ὑφυπουργόν ὅπως μεταφέρῃ στόν Πρόεδρον καί τά Μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τήν ἀνάγκην ὑποστηρίξεως παρομοίων πρωτοβουλιῶν πού ἐνισχύουν τήν πρόοδον καί τήν ἀνάπτυξιν τῆς ἀκριτικῆς καί εὐαισθήτου περιοχῆς τῆς Θράκης καί τῆς Ροδόπης.

 

Ἑκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως