• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν Κυριακήν, 3ην Νοεμβρίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ «Κοινωνικοῦ» τῆς Θείας Λειτουργίας τόν Θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ κ. Ἰορδάνης Σπυρίδης,  φοιτητής τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ὁ ὁποῖος πᾶραλλήλως μέ γλαφυρότητα παρουσίασε τά πρός μίμησιν ὀνόματα τῶν τιμωμένων Ἐθνομαρτύρων Κληρικῶν, ὡς ἑξῆς:

  1. Ἱερεύς Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ἐφημέριος Αἰγείρου, τελειωθείς τήν 22αν Ἰουνίου 1941.
  2. Ἱερεύς Δημήτριος Καβάζης, ἐφημέριος Κρωβύλης, τεκλειωθείς τήν 29ην Ἀπριλίου 1944.
  3. Ἱερεύς Βαγιάννης Ἐμμανουηλίδης, ἐφημέριος Συκορράχης, τελειωθείς τήν 25ην Ἰουνίου 1944.
  4. Ἱερεύς Γεώργιος Βουλγαράκης, ἐφημέριος Νέας Ἀδριανῆς, τελειωθείς τήν 13ην Νοεμβρίου 1944.

.

Πρίν τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ποιμενάρχης μας ἐτέλεσε διά πέμπτην συνεχῆ χρονιάν τό μνημόσυνον τῶν Ἐθνο-μαρτύρων Κληρικῶν πρός τιμήν τῶν ὁποίων ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ ἐξονομασθέντος Ναοῦ ὑπάρχει μνημεῖον.

Μετά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου, ἅπαντες οἱ παριστάμενοι μετέβησαν στό ἐν λόγῳ μνημεῖον ὅπου ἀνεπέμθη τρισάγιον πρός ἀνάπαυσιν τῶν ἀδίκῳ θανάτῳ τελειωθέντων Κληρικῶν.

Μέ τήν εὐκαιρίαν αὐτήν ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν ὀμιλητήν, ἐπεσήμανε διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν συμβολήν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου στή διάσωσιν τῶν παραδόσεων τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας μέχρι θανάτου καί ἐτόνισε ὅτι ἡ αὐτοθυσία  τῶν σφαγιασθέντων Κληρικῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς Βουλγαρικῆς κατοχῆς μεταξύ τῶν ἐτῶν 1941 – 1944  πρέπει νά ἀποτελέσει γιά τούς νεοτέρους παράδειγμα πρός μίμησιν σέ ἐποχές ἀμφισβητήσεως ἀξιῶν καί ἰδεωδῶν.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

πατήστε  ΕΔΩ  για περισσότερες φωτογραφίες