• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΝ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Φέρεται εις γνώσιν πάντων ότι επικειμένης τής Μητροπόλεως των Εορτών, τής κατά σάρκα Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, πρός κατάλληλον δέ ψυχικήν καί πνευματικήν προετοιμασίαν, θά εύρεθή εις τόν Ιερόν Ναόν Αγίου Τρύφωνος Κομοτηνής ό π. Φιλήμων, αδελφός τής Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα τού Αγίου Όρους, προκειμένου νά διακονήση τό Μυστήριον τής Μετανοίας καί Εξομολογήσεως.

Ο Γέροντας θά ευρίσκεται εις τόν Ιερόν Ναόν τού Αγίου Τρύφωνος από τήν Παρασκευήν,20ην   καί θά παραμείνη έως καί τήν Τρίτην, 24ην Δεκεμβρίου 2019 κατά τάς ώρας: 9:00-12:00 καί 16:00-18:00 (εκτός τής Κυριακής   22ας Δεκεμβρίου)

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως