ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Συνδέσμου Θεολόγων Νομοῦ Ροδόπης, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν, συνδιοργάνωσαν τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Τετάρτην, 29ην Ἰανουαρίου 2020, πανηγυρικήν ὁμιλίαν στήν αἴθουσαν τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ροδόπης μέ εἰσηγητήν τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροππόλεως Σισανίου καί Σιατίστης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Μηνύματα τοῦ λόγου καί τοῦ ἔργου τῶν τριῶν Ἱεραχῶν στήν ψυχοπαθολογία τοῦ ἀνθρώπου τῆς σύγχρονης ἐποχῆς».

Εἰσαγωγικά, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Θεολόγων Ν. Ροδόπης Καθηγητής κ. Ἰωάννης Ψήφας καλωσόρισε τούς παρισταμένους καί ἐπεσήμανε τή σπουδαιότητα τῆς συνδιοργανώσεως τῆς πανηγυρικῆς αὐτῆς ὁμιλίας μετά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς τόσο γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅσο καί γιά τούς νέους.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἀνεφέρθη ἐν συντομίᾳ στίς προσωνυμίες τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τή σύνδεσή τους μέ τά Ἑλληνικά Γράμματα καί τήν πολιτιστική τους ἀκτινοβολία. Ἐπίσης, τό γεγονός ὅτι ἡ ἑορτή τους ὡς προστατῶν τῆς Παιδείας καθιερώθηκε τό 1841 ἀπό τό νεοσύστατο τότε Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἀλλά καί στό χρέος ὅλων νά μαθητεύουμε κοντά τους καί νά ρυθμίζουμε τή ζωή μας σύμφωνα μέ ὅσα μᾶς ὑποδεικνύουν ὄχι μόνο μέ τά φωτισμένα συγγράμματά τους ἀλλά καί μέ τήν ἴδια τήν ἁγία ζωή τους, ὥστε νά εἶναι καί ἡ δική μας πορεία ἀσφαλής, ἀπλανής καί Θεάρεστη. Κατόπιν, εὐχαρίστησε τόν Σύνδεσμο Θεολόγων Ν. Ροδόπης γιά τή συνεργασία, τούς Διευθυντές Ἐκπαιδεύσεως, τή Συντονίστρια τῶν Θεολόγων, καί παρουσίασε τόν κεντρικόν ὁμιλητήν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλον.

Μετά ταῦτα τό λόγο ἔλαβε ὁ προσκληθείς εἰσηγητής, ὁ ὁποῖος μέ ζωηρό ὕφος καί μεστό λόγο δανειζόμενος ἀποφθέγματα τῶν τιμωμένων τριῶν Ἱεραρχῶν ἀνεφέρθη στήν ἀξία τῆς μνήμης τῶν συγκεκριμένων Ἁγίων, στούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς Μαθητές, ἀλλά καί τό μοντέλο πού πρέπει νά υἱϊοθετήσει ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία στοιχουμένη στά φωτεινά παραδείγματά τους.

Τόν κεντρικόν ὁμιλητήν συνεπικούρησαν ἐπί τῆς σκέψεως ὁ Ψυχολόγος κ. Σπυρίδων Βόλτσης καί ἡ φοιτήτρια τοῦ Τμήματος Ἰστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δ.Π.Θ., Ἰωάννα Λούγαρη, οἱ ὁποῖοι ἕκαστος ἀπό τήν ἐπιστημοσύνην καί τήν ἐμπιερίαν του ἐνίσχυσαν τήν σκέψιν τοῦ κεντρικοῦ ὁμιλητοῦ, βασιζόμενοι στούς πολυγραφοτάτους ἑορταζομένους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐφέτος στήν ἑόρτιον ταύτην ἐκδήλωσιν παρέστη ὁ παρεπιδημών εἰς τήν πόλιν μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπηκολούθησε διάλογος τῶν ὁμιλητῶν μέ τό ἀκροατήριο καί ἐπί τῷ τέλει ἐψάλη ὁ πολυχρονισμός τοῦ Μητροπολίτου μας.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως