• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 
 
 

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 10ης Φεβρουαρίου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Μαρωνείας, πολιούχου τῆς ἱστορικῆς ἕδρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐφέτος ἡ πανήγυρις ἔλαβε ἰδιαιτέραν σημασίαν, καθώς μετέσχε τοῦ ἑορτασμοῦ ἡ Α.Ε. ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόποιος Παυλόπουλος πρός τιμήν τοῦ ὁποίου ἐψάλη Δοξολογική δέησις, ἐπηκολούθησε δέ ὁμιλία διά τό ἱστορικόν τοῦ Ναοῦ ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Γεωργίου Τσιγάρα, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δ.Π.Θ..

Ἐν συνεχείᾳ, ἐσχηματίσθη πομπή πρός τό ἀρχαῖον θέατρον Μαρωνείας μέ ξενάγησιν ὑπό τῆς Ἐφόρου Ἀρχαιοτήτων Ροδόπης κας Χρύσας Καραδήμα, ἀλλά καί ὁμιλία ὑπό τῆς Ἀντιπρυτάνεως τοῦ Δ.Π.Θ. Καθηγητρίας τοῦ Τμήματος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας κας Ζωῆς Γαβριηλίδου.

Κατόπιν, ἡ Α.Ε. ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῶν Τοπικῶν Ἀρχόντων μετέβησαν στό ἀμφιθέατρον τοῦ Δημοτικοῦ Καταστήματος Μαρωνείας, ὅπου ἐκκίνησε ἡ τελετή ἀνακηρύξεως τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου σέ ἐπίτιμον Δημότην Μαρωνείας – Σαππῶν, προσφωνήσαντος καταλλήλως τοῦ οἰκείου Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Χαριτόπουλου καί ἀναγνωσθείσης τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Μετά τήν τελετήν καί τήν παράθεσιν γεύματος ὑπό τοῦ Δημάρχου Μαρωνείας – Σαππῶν πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ τιμωμένου ἐπισκέπτου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ξενάγησε τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον καί τήν συνοδείαν του στίς νέες ἐγκαταστάσεις τῶν κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν περιοχήν τοῦ Κρυονερίου Προσκυνητῶν, τίς ὁποῖες ἐθεμελίωσε ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος κατά μῆνα Σεπτέμβριον τοῦ ἔτους 2014, καί πού ἐλειτούργησαν ἀπό πέρυσι.

Ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν συγκίνησίν του διά τήν προσγενομένην τιμήν πρός τό πρόσωπόν του ἀλλά καί τήν χαράν του πού εὐρέθη στήν ἀκριτικήν Θράκην καί τήν Ροδόπην, συνεχάρη δέ διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον τόν Ποιμενάρχην μας κ. Παντελεήμονα, κυρίως γιά τό ἐνδιαφέρον του πρός τούς νεόυς.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

πατήστε  ΕΔΩ  για περισσότερες φωτογραφίες