• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 20ης Φεβρουαρίου 2020, ὁ νέος  Ἀρχιπύραρχος Κωνσταντῖνος Δαδούδης ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε καί ἐπισήμως τήν Διοίκηση τῆς Περιφερειακῆς Πυροσβεστικῆς Διοίκησης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας & Θράκης, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων  συνεχάρη τόν νέον Διοικητήν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του καί τοῦ εὐχήθηκε τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν ὥστε νά ἀνταποκριθῇ στά πολύπλευρα καθήκοντά του .

Ἀκολούθως, ὁ κ. Διοικητής εὐχαρίστησε μέ τήν σειράν του τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην διά τήν ὑποδοχήν καί ἀνέπτυξε μετ’ αὐτοῦ ἐποικοδομητικήν συζήτησιν.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως