• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΑΝΑΒΟΛΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Κατόπιν τῆς ἐξαγγελίας τῶν νεών μέτρων καί περιορισμῶν πού ἐτέθησαν ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου Ὑγιείας, ἡ προγραμματισθεῖσα διά τήν ἑσπέραν τῆς σήμερον, Τρίτης, 10ης Μαρτίου 2020, ἱεραποστολική ὁμιλία εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Κομοτηνῆς ἀναβάλλεται, μέ σκοπόν τήν διαφύλαξιν καί προστασίαν τῆς Δημοσίας ὑγιείας.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως