• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΧΑΡΜΟΣΥΝΑ ΘΑ ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΤΙΣ 10.30 ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Αὔριο 25 Μαρτίου 2020 εἶναι ἡμέρα που ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀλλὰ καὶ ἡμέρα ἐορτασμοῦ τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.

Αἰῶνες τώρα ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει συμπεριλάβει στή λατρεία της καὶ τὶς καμπάνες, ποὺ συντελοῦν στή μετάδοση τῶν μηνυμάτων της πρὸς ὅλους τοὺς πιστούς. Ἔτσι γιά νά ἀναθαρρήσουν οἱ ψυχὲς μας, θά σημάνουν χαρμόσυνα καί πανηγυρικά, ὃλες οἱ καμπάνες ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν ὃλων τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνής, ἀκριβῶς  στὶς 10.30 π.μ. .

Ἡ κωδωνοκρουσία αὐτὴ πραγματώνεται ἀπὸ τὴν μία γιά τὴν ἀπόδοση τιμῆς στούς Ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, τοὺς Ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη γιά  νά ἐπιτελεστεῖ ἡ ἠθικὴ ἐνίσχυση τοῦ λαοῦ μας, κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἰσχυρῆς καὶ τῆς δύσκολης δοκιμασίας που ἡ Πατρίδα  μας καὶ  ὁλοκλήρη ἡ ἀνθρωπότητα ὑφίσταται.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως