• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΕΛΕΣΙΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΝ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΝ

 
 
 

Σᾶς γνωρίζομεν εὐχαρίστως, ὃτι γιά τούς μῆνες Μάιον καί Ἰούνιον 2020 πρός διευκόλυνσιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς πόλεως καί τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ τελοῦνται αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι ὡς ἑξῆς :

1) Ἓκαστον Σάββατον εἰς ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς πόλεως.

2) Δύο Θεῖαι Λειτουργίαι  ἑκάστην Κυριακὴν εἰς τοὺς κάτωθι Ἱεροὺς Ναούς:

α. Καθεδρικὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς

β. Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς

γ. Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς

Ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία θά τελεῖται  ἀπό 7.00 ἕως 9.30 π.μ. καὶ ἡ δευτέρα Θεία Λειτουργία θά τελεῖται  ἀπό 10:00 ἕως 11:00 π.μ.

 

3) Εἰς τοὺς λοιποὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἑκάστην Κυριακὴν, Θεία Λειτουργία συμφώνως πρός τό ἰσχῦον πρόγραμμα.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως