• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Δημόσια Διαβούλευση

  1. ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
  2. 5.1 ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  3. 5.2 ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  4. 5.3 ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι ερωτήσεις-διευκρινίσεις θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση texnikiepitropiimmkom@gmail.com

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015.