29 Μαϊος 2022

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, μὲ ἀφορμή τὴν ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης τῶν πόλεων πραγματοποίησε τὴν Κυριακή, 29 Μαΐου 2022 καὶ ὥρα 20:30, στόν αὔλειο χῶρο τῆς Τσανακλείου Σχολῆς, Ἐκδήλωση Μνήμης μὲ τίτλο : «Ἡ Πόλις ἑάλω, 29 Μαΐου 1453».

            Ἡ Χορωδία τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καὶ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μὲ Χοράρχη τὸν κ. Γεώργιο Πενέτη καὶ συνοδεία πιάνου τὴν κα Μεταξία Πατρωνίδου ἀπέδωσαν ὕμνους καὶ τραγούδια καὶ ἀπήγγειλαν ἀναγνώσματα σχετικά μὲ τὴν ἀποφράδα ἡμέρα κατά τὴν ὁποία ἀκούστηκε ἡ κραυγή «Ἑάλω ἡ Πόλις» καὶ ἡ Πόλη τῶν Ἁγίων, τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ τῶν θρύλων, πέρασε στοὺς Ὀθωμανούς κατακτητές.

            Ἡ ὀφειλόμενη τιμή στὸν τελευταῖο Βυζαντινό Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο, τὸν Παλαιολόγο καί τοὺς σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντες πατέρες καί ἀδελφούς μας, Κληρικούς καί Λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν ὑπερασπιζόμενοι τὰ Ἱερά καὶ τὰ Ὅσια τοῦ Γένους μας, ἀποτέλεῖ ἱερό καθήκον ὅλων μας.

 

πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες φωτογραφίες