21 Ιουνίου 2022

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ

 

Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐπισκέφθηκε στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως τό πρωί τῆς Τρίτης, 21ης Ἰουνίου ἐ. ἔ., ὁ Συντονιστής Ἐπιχειρήσεων τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος Β. Ἑλλάδος, Ὑποστράτηγος Μάριος Ἀποστολίδης, καί ἐξέφρασε  τόν σεβασμό τοῦ ἰδίου καί ὃλης τῆς Υπηρεσίας στήν Τοπική μας Ἐκκλησία καὶ ζήτησε τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας ἐν' ὄψει τῆς ἀντιπυρικῆς περιόδου.

Ὁ Σεβασμιώτατος καλωσορίζοντάς τον καί ὑπογραμ-μίζοντας τήν ὑψηλή ἀποστολή τῶν στελεχῶν τοῦ Πυροσβε-στικοῦ Σώματος, εὐχήθηκε καλή δύναμη στή νέα ἀντιπυρική περίοδο καὶ ἐπικαλέστηκε τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή καὶ στὰ ἔργα ὃλων.