25 Αυγούστου 2022

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΚΑΤΟ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΛΕΥΣΕΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΥΤΗΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»

ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΚΑΤΟ ΕΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

          Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατό ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κομοτηνῆς, καὶ ἐν ὄψει τῆς ἐλεύσεως τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπευθύνθηκε εἰς τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος συνέταξε τὸ σχετικό ἀπολυτίκιο.

          Παραθέτουμε τὸ ἀπολυτίκιο τὸ ὁποῖο ψάλλεται εἰς τοὺς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας κατά τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν.

 

Ἦχος Α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τὴν σεπτήν Σου εἰκόνα Ἀθωνίτισσα Δέσποινα,

ἐν Κομοτηνῇ καταφθᾶσαν,

προσκυνοῦμεν γηθόμενοι˙

ἡ πόλις γάρ ὁμοῦ καὶ ὁ λαός,

πρὸ χρόνων ἑκατόν ταῖς σαῖς εὐχαῖς,

τῆς δουλείας ἀπετίναξε τὸν ζυγόν,

διό καὶ ἀναμέλπομεν˙

Ἄξιόν Ἐστιν ἡ κλῆσις σου Ἁγνή,

ἄξία ἐστι καὶ ἡ χάρις σου,

ἡ πάντοτε σκεπάζουσα ἡμᾶς,

 καὶ προστατεύουσα.