06 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

Ὁ πιστός λαός τῆς Κομοτηνῆς ἀναμένει νὰ ὑποδεχθεῖ τὴν Ἱερά καὶ Σεβασμία Εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ», ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγιορειτική τάξη καὶ μὲ κάθε ἐπισημότητα ξεκίνησε τὸ ταξίδι Της μὲ προορισμό τὴν πόλη μας.