12 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

 

Τὸ πρωί τῆς Δευτέρας, 12ης Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ., ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, προσκεκλημμένος ὑπό τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, ἔφθασε στὴν πόλη μας καὶ τέλεσε τὸν Ἐπίσημο Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2022-2023, στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ», μὲ τὴν παρουσία ἀντιπροσωπείας ἐκπαιδευτικῶν καὶ μαθητῶν τῶν σχολείων τῆς Πρωτοβαθμίου καὶ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς πόλεως, τῶν Πολιτικῶν, Πολιτειακῶν καὶ Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καὶ πλήθους λαοῦ.

            Μετά τὸ πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Μακαριώτατος μίλησε ἀπό καρδιᾶς στὰ παιδιά καὶ εὐχήθηκε νὰ προκόψουν ὄχι μόνον στὴν θύραθεν παιδεία, ἀλλά καὶ στὴν κατά Θεόν σοφία στὴ ζωή τους. Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἐνθυμήματα ἀπό τὰ σχολεῖα τῆς πόλεως.

            Τέλος ὁ Μακαριώτατος καὶ σύμπας ὁ Κλῆρος καὶ ὁ Λαός τῆς Μητροπόλεως προέπεμψαν σέ κλίμα βαθείας συγκινήσεως τήν Ἱερά καὶ Σεβασμία Εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ», τὸν Πανοσιολογιώτατο Πρωτεπιστάτη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, τοὺς Πανοσιολογιωτάτους Ἀντιπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ τοὺς Σεβαστούς Πατέρες τοῦ Ἅγίου Ὄρους,  μὲ προορισμό τὸ Ἅγιο Ὄρος.

 

πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες φωτογραφίες