18 Νοεμβρίου 2022

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

          Σήμερα Παρασκευή, 18-11-2022, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀστικῆς μὴ Κερδοσκο­πικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι­σκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ. Κωνσταντίνου Δήμτσα καὶ τῆς συνεργά­τιδός του κας Ὄλγας Παπαχαρίτου, ὑλοποιήθηκε τὸ πρῶτο ἐκ τῶν τριῶν σταδίων τοῦ Προγράμματος «Ἀντιμετω­πίζοντας τὴν ὑπογεννητικό­τητα».

          Τὸ Πρόγραμμα πραγματώνεται κατόπιν συνεργα­σίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ τὴν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» καὶ τήν Τράπεζα «EUROBANK», μὲ σκοπό τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑπογεννητικότητος καὶ τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος ποὺ ἀντιμετωπίζει καὶ ἡ περιοχή μας.

          Παρασχέθηκαν σὲ δεκαπέντε (15) ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας μας διάφορα βρεφικά εἴδη, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στοὺς πρώτους μῆνες ζωῆς τῶν βρεφῶν.

          Ὁ Σεβασμιώτατος στὴ σύντομη προσλαλιά του εὐχαρίστησε τὸν Διευθυντή τῆς «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κ. Κωνστα­ντῖνο Δήμτσα καὶ τὴν συνεργάτιδά του γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς Μητροπόλεώς μας στὸ ἐν λόγῳ πρόγραμμα. Τόνισε, ἐπίσης, τὴν ἀνάγκη ὑλοποιήσεως παρομοίων Προγραμμάτων καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ μεταφέρει τὶς εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες του πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, τόσο γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ παρόντος Προγράμ­ματος, ἀλλά καὶ γενικώτερα γιὰ τὸ ἀνίστακτο πατρικό του ἐνδιαφέρον στοὺς κατοίκους τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ εὑρύτερα τῆς Θράκης.