11 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Κομοτηνῆς, ἔλαβε πρωτοβουλία συλλογῆς εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης γιὰ τὴν κά­λυψη τῶν ἐκτάκτων ἀ­ναγ­κῶν τῶν ὑπό τῶν φονικῶν πλημμυρῶν πληγέντων ἀδελφῶν μας.

Ἡ συγκέντρωση τῶν προσφερομένων εἰδῶν θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Πολυλειτουργικό Κέντρο τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς (ὁδός Γ. Μαραζλῆ) καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ προωθηθοῦν στὶς πληγεῖσες περιοχές.