14 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Σήμερα Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου ἐ.ἒ., ὁλοκληρώθηκε ἡ προσπάθεια συλλογῆς εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, γιὰ τὴν κά­λυψη τῶν ἐκτάκτων ἀ­ναγ­κῶν τῶν ὑπό τῶν φονικῶν πλημμυρῶν πληγέντων ἀδελφῶν μας τῆς Θεσσαλίας, ἡ ὁποία ξεκίνησε κατόπιν πρωτοβουλίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Κομοτηνῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ὁ Ἀντιδήμαρχος Κοινωνικῶν Θεμάτων καὶ Ἀλληλεγγύης τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς Ἰωάννης Μουρτίδης ἐπισκέφθηκαν τὴν Πολυλειτουργική Αἴθουσα τοῦ Δήμου, ὅπου συγκεντρώθηκε ἡ ἀνθρωπιστική βοήθεια καὶ εὐχαρίστησαν τοὺς κατοίκους τῆς Κομοτηνῆς, οἱ ὁποῖοι γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά ἔδειξαν τὴν φιλάνθρωπη διάθεσή τους.

Αὔριο Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου, ἡ ἀνθρωπιστική βοήθεια θὰ ἀναχωρήσει γιὰ τὸν προορισμό της.