27 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τό μεσημέρι τῆς Δευτέρας, 26ης Μαρτίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν μαθητῶν καί καθηγητῶν τῶν Εἰδικῶν Ἐργαστηρίων Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως Καταρτίσεως Κομοτηνῆς. Οἱ μαθητές μέ τήν καθοδήγησιν τῶν καθηγητῶν τους ἀπέδωσαν στό Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα κάλαντα τῆς ἀνοίξεως, ἐνῶ τοῦ ἐπέδωσαν ἀναμνηστικόν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ἑορτῇ τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως. Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην του γιά τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν καί εὐχήθηκε εἰς μέν τούς καθηγητάς ὑγιείαν καί δύναμιν πρός συνέχισιν τῆς προσφορᾶς τους, εἰς δέ τούς μαθητάς τόν ἄνωθεν φωτισμόν γιά καρποφόρο ἐκπαιδευτική χρονιά καί μετοχή στά κοινωνικά δρώμενα, ὡς καί τήν χαράν τῆς Ἀναστάσεως στή ζωή τους. Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   [gallery link="file" ids="16928,16929,16930,16931,16932,16933,16934,16935"]