28 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τό πρωϊ τῆς Τετάρτης πρό τῶν Βαΐων, 28ης Μαρτίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων συνεπής στήν ὑπόσχεσή του πρός τήν διοίκησιν καί τά μέλη τοῦ Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αἰγείρου, εὐρέθη στάς ἐγκαταστάσεις τοῦ μνημονευθέντος Κέντρου, ὅπου ἐτέλεσε τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου πρός εὐλογίαν, ἁγιασμόν καί ἴασιν ἀπό ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἐν ὄψει τῆς εἰσόδου εἰς τό στάδιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε διά τήν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν, ἐνουθέτησε τούς παρισταμένους διά λόγων πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί εὐχήθηκε ὑγιείαν καί δύναμιν, ἐνῶ συνεχάρη τήν διοίκησιν καί τούς ἐργαζομένους διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον. Ἀκολούθως, μετέβη στή Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων (Γηροκομεῖον) Κομοτηνῆς, ὅπου καί αὖθις ἐτέλεσε τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου γιά τούς προβεβηκότες τῇ ἡλικίᾳ περιθαλπομένους, ὡς καί τούς ἐργαζομένους εἰς τό Ἵδρυμα, μετά δέ τοῦτο εὐχήθηκε τά δέοντα γιά τίς ἐπερχόμενες ἡμέρες καί τήν λαμπροφόρον Ἀνάστασιν.     Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   [gallery link="file" ids="16952,16953,16954,16955,16956,16957,16958,16959,16960,16961,16962,16963,16964,16965,16966"]