02 Απριλίου 2018

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (CMigrator copy 2)

Τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων, 1ην Ἀπριλίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, ὅπου ἐκήρυξε τόν Θεῖον λόγον προσκαλέσας τούς πιστούς πού κρατοῦσαν τά βαΐα τῶν φοινίκων κατά μίμησιν ὅσων ὑπεδέχθησαν τόν Μεσσίαν εἰσοδεύοντα εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν νά συνακολουθήσουν Αὐτόν ἐρχόμενον ἐπί τό εκούσιον Πάθος καί νά διατηροῦν μέσα τους τήν ἐλπίδα καί τή βεβαιότητα τῆς προσωπικῆς των Ἀναστάσεως. Κατά τήν διάρκειαν τῆς πανηγυρικῆς ταύτης Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ Μοναχοῦ Ἰακώβου, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Μαξίμου Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους, εἰς τόν ὁποῖον ἔδωσε τό ὄνομα Ἰάκωβος πρός τιμήν τοῦ προσφάτως καταταγέντος εἰς τάς ἁγιολογικάς δέλτους Γέροντος Ἰακώβου (τοῦ Τσαλίκη) τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, τόν ἐκάλεσε δέ νά λάβῃ δύναμιν ἐξ Ὕψους καί νά πληροφορήσῃ τήν διακονίαν του κατά τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἔλαβε καί νά φανῇ ἀντάξιος τῆς ὑψηλῆς κλήσεως πρός ὠφέλειαν τοῦ πληρώματος τῆς εὐαισθήτου καί ἀκριτικῆς Ἐπαρχίας μας. Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες φωτογραφίες