02 Απριλίου 2018

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (CMigrator copy 2)

Τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 31ην Μαρτίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Προέδρου καί μελῶν τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Κομοτηνῆς, καθώς καί παιδιῶν πού ἔσπευσαν νά ἀποδώσουν στόν Ποιμενάρχη τους τά παραδοσιακά κάλαντα τοῦ Λαζάρου καί νά εὐχηθοῦν ἀπό καρδίας. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ αῤχαιοτέρου Συλλόγου τῆς Κομοτηνῆς γιά τόν κόπο πού ὑποβλήθηκαν, τούς προέτρεψε νά συνεχίσουν τίς πολύτιμες δραστηριότητές τους καί νά συμβάλλουν στή διατήρηση τῶν Ἑλληνορθοδόξων παραδόσεων καί ἐθίμων, ὡς καί νά διέλθουν τίς κατανυκτικές ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐν ἀκμῇ δυνάμεων καί νά ἀξιωθοῦν τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως.   [gallery link="file" ids="16986"] Ἐκ τοῦ Γραφείου τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως