ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2022 09:25
  Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 6ης Σεπτεμβρίου ἐ. ἒ., πραγματο­ποιήθηκε στὴν δυτική ἔξοδο τῆς πόλης μας, μὲ τὴν παρουσία πλήθους Ἀρχιερέων, Στρατιωτικῶν, Πολιτειακῶν καὶ Πολιτικῶν Ἀρχῶν, καὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς Κομοτηνῆς, ἡ Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας Εἰκόνος τῆς…

ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2022 12:11
  Ὁ πιστός λαός τῆς Κομοτηνῆς ἀναμένει νὰ ὑποδεχθεῖ τὴν Ἱερά καὶ Σεβασμία Εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ», ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγιορειτική τάξη καὶ μὲ κάθε ἐπισημότητα ξεκίνησε τὸ ταξίδι Της μὲ προορισμό τὴν πόλη μας.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2022 13:56
  ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023     Ἀγαπητοί μαθητές καὶ μαθήτριες, ἐκπαιδευτικοί καὶ γονεῖς,             Σήμερα, μὲ τὴν τέλεση…

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022 12:54
  Τὴν Τετάρτη, 31η Αὐγούστου 2022, ἐπισκέφθηκε τὸν Σεβασμιώτατο στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁ Ἀρχηγός τῆς 1ης Στρατιᾶς, Στρατηγός Ἄγγελος Χουδελούδης, συνοδευόμενος ἀπό τόν Διοικητή τῆς 16ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, Ὑποστράτηγο Θεόδωρο Χατζηγεωργίου καί ἀπό τὸν Ἀνώτατο Διοικητή Φρουρᾶς Κομοτηνῆς,…

ΜΗΝΥΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022 14:14
    ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 12:52
  Τήν 28η Αὐγούστου ἐ.ἐ., παραμονή τῆς μνήμης τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ἰάσμου καί τελέσθηκε ἡ λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος .   Τό…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ «Συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή»

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022 10:59
  Πρός τό Χρι­στε­πώ­νυμο Πλή­ρωμα τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος   Θέμα: «Συμ­πλή­ρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τή Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή» «Γί­νου πι­στός ἄ­χρι θα­νά­του καί δώσω σοι τόν στέ­φα­νον τῆς ζωῆς» (Ἀ­πο­κά­λυ­ψις Ἰ­ω­άν­νου, Β´ 10) Τέ­κνα ἐν Κυ­ρίῳ ἀ­γα­πητά,           Τήν Κυ­ρι­ακή…

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΚΑΤΟ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΛΕΥΣΕΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΥΤΗΣ

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022 14:20
  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΚΑΤΟ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ             Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατό ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κομοτηνῆς, καὶ ἐν ὄψει τῆς ἐλεύσεως τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας…

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 91ῃ ΕΠΙ ΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022 11:20
  Π ρ ό ς  τ ό ν  Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,               Ἔμπλεοι αἰσθημάτων χαρᾶς καὶ ἀπείρου εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Πανάγιο Θεό ἐτοιμαζόμαστε ἅπαντες, Κλήρος καὶ Λαός…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022 14:39
  Μὲ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ εὐγνωμοσύνης ἀνακοινώνουμε, ὅτι ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος στὰ πλαίσια τῆς ἐλεύσεως τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ἐκ τοῦ Ἁγίου…