Α’ Βρεφ. Σταθμός «Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός»

Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ»

Διαχειρίστρια: Ἀνθή Ζημιλιάγκου  

Διοικητικόν Συμβούλιον Πρόεδρος:  Σεβ. Μητροπολίτης Παντελεήμων

Μέλη: Πρωτ. Χρυσοβαλάντης Δήμου, κ. Παναγιώτης Καραβέτης, κα Μαρίκα Πουρνάρα.

Τηλ.: 2531023305