Εθελοντισμός

Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς

Πλ. Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου 7

691 00   Κομοτηνή

τηλ.: 2531022642 – φαξ: 2531023439

email: immkom@otenet.gr

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δημιουργία Χάρτας Εθελοντών

 

1.         Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής λαμβάνοντας υπόψη τα ανησυχητικά στοιχεία που δείχνουν ότι συνάνθρωποί μας στην Ελλάδα της κρίσης ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανακοινώνει, ότι προτίθεται να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας και κοινωνικής παρέμβασης αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δομές και προσπαθώντας να δημιουργήσει νέες καινοτόμες δομές στήριξης.

2.         Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο δίκτυο εθελοντών (Χάρτα Εθελοντών), με στόχο και επιδίωξη την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων με συστηματικές και οργανωμένες παρεμβάσεις και επιδιώκει να παρέχει καίριες και διαρκείς λύσεις σε συστημικές αδυναμίες.

   Καλούνται όλοι οι κάτοικοι του Νομού Ροδόπης καθώς και όλοι όσοι ενδιαφέρονται, να προσφέρουν με όποιον τρόπο μπορούν, δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους και  προσκομίζοντας στην Ιερά Μητρόπολη

Οδός: Σισμανόγλου 18

   Τηλ. Επικοινωνίας : 2531022642

   τα παρακάτω :

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

– Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου εθελοντή

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του έργου.

 

           

                                                                                                  Κομοτηνή  18  Σεπτεμβρίου  2018

 

 

 

Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ                                                                            

ΟΝΟΜΑ                                                                               

ΟΙΚΟΓENEIAKH

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                                                                                   

EMAIL                                                                                            

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γυμνάσιο           Λύκειο            ΙΕΚ       ΤΕΙ         ΑΕΙ               Μεταπτυχιακές Σπουδές  

Αναφέρατε την ειδικότητα του απολυτηρίου, του πτυχίου ή των μεταπτυχιακών σας σπουδών                                                                                                                   

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ                                                                                 

Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία;

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Έχετε κάποια εργασιακή ή / και εθελοντική εμπειρία; (εάν ναι, αναφέρετε τι ακριβώς)

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

 

Σε ποια θέση επιθυμείτε να εργαστείτε ως εθελοντής/εθελόντρια; 

ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Προετοιμασία προγράμματος

 

 

Ως εμψυχωτής/ρια κάποιας δημιουργικής δραστηριότητας

 

 

Υποστήριξη στη διεξαγωγή των δημιουργικών δραστηριοτήτων

 

 

Προβολή της καλοκαιρινής εκστρατείας.

 

 

Αναζήτηση Χορηγών

 

 

Οπτικοακουστική καταγραφή

 

 

Κάτι άλλο;

 

 

 

Σε ποια ή ποιες από τις παρακάτω περιόδους επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία;

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτι άλλο

 

 

Ποιες ημέρες μπορείτε να εργαστείτε;            

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ ΠΡΩΙΝΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

Δευτέρα

 

 

 

Τρίτη

 

 

 

Τετάρτη

 

 

 

Πέμπτη

 

 

 

Παρασκευή

 

 

 

Σάββατο

 

 

 

Είμαι γενικά διαθέσιμος/η

 

 

 

 

Υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία που να σας αφορά την οποία θεωρείτε σημαντική και δεν έχει συμπεριληφθεί στις παραπάνω ερωτήσεις;

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Βεβαιώνω ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.

Η Ιερά Μητρόπολη Μαρώνειας & Κομοτηνής οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (και 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει  δεκτή την αίτηση για εθελοντική εργασία ή να διακόψει την εθελοντική εργασία, μετά από σχετική ειδοποίηση.

Η παρούσα αίτηση συμμετοχής αναφέρεται αποκλειστικά στην προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση σε έμμισθη σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

 

 

                      Υπογραφή                                                                                       Ημερομηνία