Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

 
 
 

Ιστορική η Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Η περιοχή της Μητροπόλεως Μαρωνείας, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, σαφώς κατοικήθηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους από μικρές ομάδες Χριστιανών βεβαπτισμένων οι οποίοι μέχρι και τον τρίτο αιώνα αποτελούσαν μικρές χριστιανικές ομάδες. Τον τρίτο αιώνα έχουμε μια ανθούσα οργανωμένη χριστιανική κοινότητα και κυρίως από τον 4ο αιώνα ιδρύεται για πρώτη φορά Επισκοπή Μαρωνείας η οποία ευρίσκετο υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Μητροπόλεως Τραϊανουπόλεως.

http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=159247&categoryid=123242