Μητρόπολη

Διοίκησις: Ἕδρα• Κομοτηνή, Τ.Κ. 691 00. Τηλέφωνα (25310): Μητροπολίτου: 22.569. Πρωτοσυγκέλλου-Γραφείων: 22642. Τηλεομοιότυπον: 23439. e-mail:immkom@otenet.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Κωνστάντιος Παναγιωτακόπουλος.
Συμβούλια• 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον. 3) Τοπικόν Τ.Α.Κ.Ε. 4) Γεν. Φιλόπτ. Ταμεῖον. 5) Ἱδρυμάτων. 6) Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου.
Διοικητικόν Προσωπικόν• Γραμματεία• Οἰκον. Κων/νος Τσουλιάγας. Γραμματεία Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου• Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μακίδης. Διαχειριστής – Ὑπεύθυνος Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.• Πρωτοπρ. Δημήτριος Τρέσαλος. Γραφεῖον Δημοσίων Σχέσεων καί Τύπου• Πρωτοπρ. Δημήτριος Βασιλειάδης. Γραφεῖον Γάμων καί Γ.Φ.Τ.• Πρωτοπρ. Χρυσοβαλάντης Δήμου. Δακτυλογράφος – Ὑπεύθυνος Ἐκκλησιαστικοῦ Βιβλιοπωλείου• Βασιλική Μπαμπίδου. Λογιστής• Γεώργιος Καγκέλης. Ἀναπλ. Λογιστοῦ• Ροδούλα Πατσατζῆ. Κλητήρ-Ὁδηγός αὐτοκινήτου• Χαρίλαος Παπαδόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί: 71. Παρεκκλήσια 37. Ἐξωκκλήσια 62. Ναοί Κοιμητηρίων 6. Μοναστηριακοί Ναοί: 2. Ἐφημέριοι: Α΄ 11, Β΄ 14, Γ΄ 9, Δ΄ 26, Ἄγαμοι 7. Ἔγγαμοι 53.
Σύνολον 60. Συνταξιοῦχοι 15.

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῷαι: 1. Παναγίας Φανερωμένης. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Προκόπιος Μπαλτζίδης (μ. 6), τηλ. 23510-97.022. 2. Ὁσίου Μαξίμου Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ἀμπατζίδης, (μ. 1), τηλ. 25310-20254.
Γυναικεῖαι: 1) Ἁγίου Χριστοφόρου. Διαχειριστής• Πρωτοπρ. Χρυσοβαλάντης Δήμου (μον. 1), τηλ. 25310-72871. 2) Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πανδρόσου (ὑπό σύστασιν) (μον. 1), τηλ. 25310-33262.
– Τοπικαί ἑορταί• Κοιμήσεως Θεοτόκου καί Ἁγ. Παρασκευῆς, 14ῃ Μαΐου (Ἐλευθέρια πόλεως καί Θράκης).
Ἐκκλησιαστική Τέχνη: Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον στεγαζόμενον εἰς ἀναστηλωθέν μνημεῖον τοῦ 14ου αἰῶνος. Ξενοφῶντος 8, Κομοτηνή. Τηλ. 25310-34177.

Σχετικα με την Μητροπολη