ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς ξεκίνησε καί λειτουργεῖ Σχολή Γονέων, ἀλλά καί νέων – ὑποψηφίων Γονέων.

   Ἡ Σχολή λειτουργεῖ κάθε Παρασκευή ἀπόγευμα στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ὥρα 7η ἀπογευματινή, ἐνῶ προηγεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος, ἡ ὁποία ἀρχίζει στίς 6:30 μ.μ..

 Κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους φιλοξενοῦνται Ἱερεῖς καί Ἐπιστήμονες οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν ἐπίκαιρα καί ἐνδιαφέροντα θέματα, τά ὁποῖα ὁπωσδήποτε προβληματίζουν καί βοηθοῦν στήν ἐπίλυση σύγχρονων προβλημάτων τῆς οἰκογένειας.

Νά σημειωθῇ ὅτι γιά τούς γονεῖς πού ἔχουν παιδιά προχωρημένης ἡλικίας ὑπάρχει δυνατότητα φύλαξής τους, κατά τή διάρκεια πού ἀναπτύσσονται οἱ εἰσηγήσεις, μετά τίς ὁποῖες ἐπακολουθεῖ ἐποικοδομητική συζήτηση.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως