• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ἐπιστολή προς Ὑπουργόν Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων,κ. Ἀθανάσιον Τσαυτάρην.

 
 
 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Π ρ ό ς

Τόν Ἐξοχώτατον

κ. Ἀθανάσιον Τσαυτάρην,

Ὑπουργόν Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων

Εἰς Ἀθήνας.

 

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Διά τῆς παρούσης ἐπικοινωνῶ μετά τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, προκειμένου ὡς Ἐπίσκοπος καί Ποιμένας τῆς ἀκριτικῆς καί εὐαισθήτου περιοχῆς τοῦ Νομοῦ Ροδόπης, νά Σᾶς καταθέσω τήν ἀγωνίαν μου, ἀναφορικῶς μέ τά κρούσματα εὐλογιᾶς τῶν αἰγοπροβάτων τῆς περιοχῆς μας, πού ἐπέφερε τήν νέκρωσιν εἰς αὐτά.

Ὡς καλῶς γνωρίζετε, διά τούς κτηνοτρόφους τῆς περιοχῆς μας τά ζωντανά αὐτά ἀποτελοῦν τήν μοναδικήν τους περιουσίαν, ἀλλά καί πηγήν οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τοῦ τόπου μας.

κ. Ὑπουργέ,

Σᾶς προσκαλοῦμεν εἰς μίαν αὐτοψίαν εἰς τήν περιοχήν μας, προκειμένου νά διαπιστώσετε διά ζώσης τό μέγεθος καί τίς συνέπειες τοῦ προβλήματος καί παρακαλοῦμεν, ὅπως κατά τήν ἐγνωσμένην εὐαισθησίαν Σας ἐνσκύψητε εἰς τό πρόβλημα καί παρέμβητε οὐσιαστικῶς καί καθοριστικῶς εἰς τήν ἐπίλυσίν του, παρακάμπτοντες, κατά τό δυνατόν, τά γρανάζια τῆς γραφειοκρατίας πρός καταβολήν τῆς οἰκονομικῆς ἀποζημιώσεως εἰς τούς πληγέντες κτηνοτρόφους.

Ἐπικαλούμενοι πᾶσαν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν εἰς τήν ζωήν Σας πρός συνέχισιν τῆς προσφορᾶς Σας ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς πατρίδος μας, διατελοῦμεν

                                           

          Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς πάσης

        Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

      Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

     ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ