ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα ἐπεσκέφθησαν ἐθιμοτυπικῶς ὁ Διοικητής τῆς 16ης Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικοῦ Διδυμοτείχου, Ὑποστράτηγος κ. Ἀντώνιος Βιτετζάκης, συνοδευόμενος ἀπό τόν Διοικητήν τῆς 21ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ Κομοτηνῆς, Ταξίαρχον κ. Δημήτριον Ντόκον.

Νά σημειωθῇ ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων συνδέεται μετά τοῦ Ὑποστρατήγου κ. Βιτετζάκη ἀπό τό διάστημα πού ὑπηρετοῦσε τήν στρατιωτικήν του θητεῖαν εἰς μονάδαν του Πυροβολικοῦ τῆς Ξάνθης καί ὁ κ. Βιτετζάκης ἦτο τότε Διοικητής αὐτῆς.

Ἅπαντες ἀντήλλαξαν ἐποικοδομητικές σκέψεις, ἐνῶ ὁ Σεβαμιώτατος εὐχήθηκε εἰς τούς δύο νέους διοικητάς δύναμιν εἰς τήν ἐνάσκησιν τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων τους καί δεόντως διά τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα. 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως