• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 5ης Ἰουλίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ὑπεδέχθη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν νέον Ὑπουργόν Δημοσίας Τάξεως καί Προστασίας τοῦ Πολίτου κ. Βασίλειον Κικίλια, συνοδευόμενον ἀπό Ἀνωτάτους Ἀξιωματικούς τῆς ΕΛ.ΑΣ, ὡς καί συνεργάτας αὐτοῦ.
Ἡ συνάντησις ἐπραγματοποιήθη ἐντός ἐγκαρδίου κλίματος, ἐνῶ ὑπό ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν ἐτέθησαν ζητήματα τῆς περιοχῆς καί εὐρυτέρου ἐνδιαφέροντος, ὁ δέ κ. Ὑπουργός ἤκουσε μετά προσοχῆς ὅσα τοῦ ἐξέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, μεταξύ τῶν ὁποίων τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Σχολῆς τῆς Ἀστυνομίας.