• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ

 
 
 

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν καί προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος ὅτι ἀπό 1ης Αὐγούστου θά τελεῖται κάθε ἀπόγευμα ἐναλλάξ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ καί τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἀπό ὥρας 7ης μ.μ..
Νά σημειωθῇ ὅτι κατά τήν πρώτην παράκλησιν, τῆς 1ης Αὐγούστου, τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας θά Χοροστατήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων.
Ἐπίσης, κατά τόν μῆνα Αὔγουστον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν θά τελεσθῶσιν Θεῖαι Λειτουργῖαι τό Σάββατον, 2αν Αὐγούστου, τήν Κυριακήν, 3ην Αὐγούστου, τήν Τετάρτην 6ην Αὐγούστου, τό Σάββατον 9ην Αὐγούστου, τήν Κυριακήν 10ην Αὐγούστου.
Τήν Δευτέραν, 11ην Αὐγούστου θά τελεσθῇ μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος ἱερά Ἀγρυπνία ἀπό ὥρας 8:30 μ.μ. ἕως 12:30 μεταμεσονυκτίου ἐπί τῷ Εὐαγγελισμῷ τῆς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ἐπιπλέον, Θεῖαι Λειτουργεῖαι θά τελεσθῶσιν τό Σάββατον, 16ην Αὐγούστου, κατά τήν πανήγυριν τῆς 23ης Αὐγούστου καί τό Σάββατον, 30ήν Αὐγούστου.