Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τή δεύτερη πολιοῦχο, μετά τη Θεοτόκο, Ἁγία ἔνδοξο Ὁσιομάρτυρα Παρασκευή ἑόρτασε ἡ πόλις τῆς Κομοτηνῆς τό Σάββατο, 26η Ἰουλίου 2014.
Ἐφέτος, ὁ ἑορτασμός προσέλαβε ἰδιαιτέρα πνευματική ἀξία, καθώς εὐρίσκετο πρός προσκύνησι ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων – Πετράκη.
Τήν Παρασκευή, 25η Ἰουλίου 2014 ἔλαβε χώρα ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, παρουσίᾳ δέ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί πλήθους Λαοῦ, ἐνῶ ἐπηκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῆς Τιμίας Κάρας καί τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἁγίας εἰς τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πόλεως.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Σάββατον, 26ην Ἰουλίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς καί ἐτέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίαν τοῦ Διακόνου Παύλου Δολαψόγλου, πρός τόν ὁποῖον ἀπευθυνόμενος τόν ἐκάλεσε νά μιμηθῇ τήν Ἁγίαν Παρασκευήν ὡς πρός τήν πίστιν καί τόν προέτρεψε νά ἔχει ἐφ’ ἑξῆς ὡς κέντρον τῆς ἱερατικῆς του διακονίας τό ἱερόν θυσιαστήριον καί τοῦ εὐχήθηκε καρποφόρον προσφοράν ἐπ’ ἀγαθῷ εἰς τό γεώργιον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως