Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό μεσημέρι τῆς Τετάρτης, 27ης Αὐγούστου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τήν ὀρκωμοσίαν τοῦ ἐπανεκλεγέντος Δημάρχου τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς κ. Γεωργίου Πετρίδη, καθώς καί τῶν Δημοτικῶν Συμβούλων, τῶν Συμβούλων τῶν Δημοτικῶν καί Τοπικῶν Κοινοτήτων καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν Τοπικῶν Κοινοτήτων τοῦ Δήμου, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου.

Μετά τήν ἀκολουθίαν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προσεφώνησε τόν τέ Δήμαρχον καί τούς Συμβούλους καί τούς προσεκάλεσε νά ἐργασθοῦν κατά τήν νέαν πενταετίαν μέ ζῆλον καί διάθεσιν θυσίας καί δικαιοσύνης πρός διακονίαν τοῦ Λαοῦ.

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως