• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

Τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς, 12ης Σεπτεμβρίου 2014, πρώτη ἡμέρα ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου Σχολικοῦ ἔτους 2014 – 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐπεσκέφθη σχολεῖα τῆς περιφερείας ἀρχικῶς καί ἐν συνεχείᾳ τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς, προκειμένου νά συναντήσῃ καί πάλι τούς μαθητές πρός τούς ὁποίους διένειμε γραφική ὕλη καί διάφορα σχολικά εἴδη, τά ὁποῖα ἐχορηγήθησαν δωρεάν ἀπό τή Μ.Κ.Ο. τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’.
Νά σημειωθῇ ὅτι ἔκδηλη ἦταν ἰκανοποίησις καί ὁ ἐνθουσιασμός τῶν παιδιῶν καί οἱ εὐχαριστίες τους πρός τήν Ἐκκλησίαν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως