• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν Τετάρτην τό πρωΐ, 17ην Σεπτεμβρίου 2014, ἡμέραν μνήμης τῶν Ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων καί καλλινίκων παρθένων Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης καί τῆς μητρός αὐτῶν Σοφίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στό ἑορτᾶζον ὁμώνυμον παρεκκλήσιον τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς ὅπου ἐτέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίαν τοῦ Διακόνου Εἰρηναίου Σιναμίδη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ὡμίλησεν ἐπικαίρως καί προέτρεψε τόν νέον Κληρικόν νά ἐργασθῇ εἰς τό γεώργιον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐμπνεόμενος ἀπό τό παράδειγμα τῶν ἑορταζουσῶν Ἁγίων, δηλαδή νά ἔχῃ εἰς τήν διακονίαν του τήν ἄνωθεν σοφίαν, νά εἶναι θωρακισμένος μέ πίστιν Χριστοῦ ὡσεί θώρακαν, νά ἔχει τήν ἐλπίδα του εἰς τόν Θεόν καί ἀγάπην διά τόν Δημιουργόν καί τόν συνάνθρωπον.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως