• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

Τήν Παρασκευήν τό πρωΐ, 19ην Σεπτεμβρίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐγενῶς προσκληθείς ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τό Διακστικόν Μέγαρον ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ διακστικοῦ ἔτους καί ηὐχήθη καταλλήλως εἰς τούς διακονοῦντας τήν θέμιδα ἐπικαλούμενος τήν ἄνωθεν σοφίαν καί τόν φωτισμόν πρός ἐνίσχυσιν καί ἐνδυνάμωσιν πάντων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως