• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν Παρασκευή τό πρωΐ, 17η Ὀκτωβρίου 2014, ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ὑγιείας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος ἐπεσκέφθη μετά τῶν συνεργατῶν του τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα μετά τοῦ ὁποίου εἶχε ἐποικοδομητικήν συζήτησιν, τόν ἐνημέρωσε δέ ἐπί θεμάτων ὑγιειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς περιοχῆς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως