• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ – ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν Τρίτη τό ἀπόγευμα, 18η Νοεμβρίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ προγράμματος μέ θέμα: «Δυσλεξία καί Ἐκπαίδευσις – Προσεγγίσεις καί Τεχνικές Ἀντιμετωπίσεως».
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων κατά τήν προσφώνησίν του εὐχαρίστησε τόν εἰσηγητήν τοῦ Προγράμματος, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀπόστολον Καβαλιώτην, Διδάκτορα Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς καί Ψυχολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τούς συμμετέχοντες, καθώς καί τόν Διευθυντήν καί τούς Καθηγητές τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς, εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ ὁποίου φιλοξενεῖται τό πρόγραμμα.
Ἀκολούθως, ὁ π. Ἀπόστολος Καβαλιώτης ἐξέφρασε εὐχαριστίας πρός τόν οἰκεῖον Μητροπολίτην καί τόν συνεχάρη διά τήν πρωτοβουλίαν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἔμπρακτον μέριμνα εἰς τήν ἐνάσκησιν τῆς ποιμαντικῆς διακονίας καί ἰδιαιτέρως τῶν νέων τονίζοντας ὅτι δι’ αὐτοῦ τοῦ προγράμματος συμβάλλει εἰς τήν ἐπισήμανσιν, ἰδίως ἀπό μέρους τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τῶν μαθησιακῶν προβλημάτων καί εἰς τήν ἀντιμετώπισίν τους, ἐνῶ μετά τήν λῆξιν τοῦ διμήνου αὐτοῦ προγράμματος ὑπεσχέθη τήν συνέχισιν τῆς συνεργασίας μέ τήν διοργάνωσιν ἄλλων, παρομοίου ἐνδιαφέροντος, σεμιναρίων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως